ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
สุปรียา ไพรวัลย์
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันเดือนปีเกิด
4 พฤษภาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี ทต.หนองแค 0 - 1 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี อบจ.ศรีสะเกษ 7 - 0 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี กรุงเทพมหานคร 15 - 0 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี ทต.เลิงนกทา 0 - 2 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ศรีสะเกษ , ทต.หนองแค , ทต.เลิงนกทา