ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
วีรภัทร บุญมาศ
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด
23 มิถุนายน 2547
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
วอลเลย์บอล ทีมชาย 14 ปี ทน.นนทบุรี 2 - 0 ทม.สวรรคโลก  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 14 ปี ทน.ภูเก็ต 0 - 2 ทน.นนทบุรี  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 14 ปี ทม.ราชบุรี 0 - 2 ทน.นนทบุรี  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 14 ปี กรุงเทพมหานคร 2 - 0 ทน.นนทบุรี