• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เพลงนครภูเก็ตเกมส์
ไฮไลท์ ผลการแข่งขัน
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 16:00 น.
  ฟุตบอล 14 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 35 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • อบจ.ชลบุรี
   3
   0
   ทน.อุดรธานี
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 12:00 น.
  วอลเลย์บอล 14 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 86 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • ทน.นนทบุรี
   2
   1
   ทม.สุพรรณบุรี
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 15:00 น.
  ฟุตบอล 12 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 35 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • กรุงเทพมหานคร
   1
   0
   ทม.บุรีรัมย์
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 13:00 น.
  ฟุตซอล 18 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
  (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • อบจ.แพร่
   4
   1
   ทน.นครปฐม
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 12:03 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี ทีมชาย รองชนะเลิศ
  คู่ที่ 102 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • อบจ.มหาสารคาม
   2
   0
   อบจ.กาฬสินธุ์
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 13:23 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 103 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • กรุงเทพมหานคร
   2
   0
   อบจ.สตูล
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 13:59 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 104 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • กรุงเทพมหานคร
   2
   0
   ทน.ภูเก็ต
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 12:53 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี ทีมหญิง รองชนะเลิศ
  คู่ที่ 102 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • ทม.แม่ฮ่องสอน
   2
   0
   กรุงเทพมหานคร
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 15:20 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 103 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • ทน.นนทบุรี
   0
   2
   ทน.ภูเก็ต
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 11:52 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี ทีมหญิง รองชนะเลิศ
  คู่ที่ 101 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • ทม.สุพรรณบุรี
   2
   0
   ทน.สุราษฎร์ธานี
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 12:00 น.
  ฟุตซอล 16 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
  (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • อบจ.แพร่
   4
   5
   อบจ.สกลนคร
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 13:30 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 104 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • อบจ.มหาสารคาม
   1
   2
   ทม.ร้อยเอ็ด
 • 9 ธ.ค. 60 เวลา 14:30 น.
  วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
  คู่ที่ 105 (ผลอย่างเป็นทางการ)
  • อบจ.ชลบุรี
   0
   2
   อบจ.มหาสารคาม
ข่าวล่าสุด